Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów dla dzieci, w ramach projektu Miasto_Starter Szczecin Miasto Inspirujące.

Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie stworzyć prace ilustrujące ich ulubione miejsca w Szczecinie. Mogły to być miejsca powszechnie znane jak Wały Chrobrego, Zamek, Park Kasprowicza, jezioro Głębokie, a także takie, na które inni być może nie zwracają uwagi, które są im bliskie z jakichś szczególnych, osobistych względów: ulubiona cukiernia, droga do szkoła, miejsce zabaw z przyjaciółmi.

Po zakończeniu warsztatów, powstałe prace zostały zestawione w formie panoramy, z pracami finalistów konkursu, w Galerii R+. Uczestnicy warsztatów mieli okazję obejrzeć wystawę i poznać jak widzą Szczecin młodzi twórcy.

Warsztaty odbyły się w Pałacu pod Globusem 5 grudnia 2015 r. Projekt dofinansowany przez Miasto Szczecin.

MIASTO_STARTER Szczecin Miasto Inspirujące
Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

5 grudnia (sobota) 2015 r., godz. 12-15, sala 201/202

Akademia Sztuki w Szczecinie i Wydział Sztuk Wizualnych zapraszają dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne. Uczestnicy warsztatów będę mieli za zadanie stworzyć prace ilustrujące ich ulubione miejsca w Szczecinie. Będą mogły to być miejsca powszechnie znane jak Wały Chrobrego, Zamek, Park Kasprowicza, jezioro Głębokie, a także takie, na które inni być może nie zwracają uwagi, które są im bliskie z jakichś szczególnych, osobistych względów: ulubiona cukiernia, droga do szkoła, miejsce zabaw z przyjaciółmi.
Po zakończeniu warsztatów, powstałe prace zostaną zestawione w formie panoramy, z pracami finalistów konkursu w Galerii R+. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć wystawę i poznać jak widzą Szczecin młodzi twórcy.

Organizator zapewnia materiały techniczne.
Projekt dofinansowany przez Miasto Szczecin.

Miasto Starter - Szczecin Miasto Inspirujące

Znamy zwycięzców konkursu Miasto Starter - Szczecin Miasto Inspirujące!

Jury konkursu, w składzie:
- Jerzy Lipczyński,
- Arkadiusz Marcinkowski,
- Monika Petryczko,
- Magda Małachowska
oraz
- Małgorzata Kopczyńska - przewodnicząca, na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r., po obejrzeniu i ocenie prawie 50 prac, postanowiło przyznać następujące nagrody:
- I miejsce - Ewelina Maksimiuk, za pracę pt. "Gwar",
- II miejsce - Aleksandra Misztela - za katalog dla Muzeum Techniki i Komunikacji,
- III miejsce - Piotr Depta - za cykl składający się z sześciu prac pt. SZN6
- wyróżnienie dla Hanny Wysockiej za książkę "My Portowcy".
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wernisaż wystawy pokonkursowej, połączony z uroczystym wręczeniem nagród, odbędzie się 20 listopada 2015 r., o godz. 17.00, w Galerii R+.
Kurator wystawy - dr Małgorzata Kopczyńska.
Wystawa czynna do 11 grudnia 2015 r., od wtorku do niedzieli, w godz. 15-19.
Projekt dofinansowany przez Miasto Szczecin.

Biogramy

Jerzy Lipczyński
Urodzony w 1965 roku w Tychowie. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Studia PWSSP – Gdańsk w latach 1988-93. Dyplom w pracowni prof. Franciszka Duszeńki. W 1999 przewód kwalifikacyjny I-go stopnia uzyskany na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 2007 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. W roku 1993 r. podjął pracę w Zakładzie Rysunku Odręcznego WBiA Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT) w Szczecinie. W chwili obecnej kierownik Katedry Sztuk Wizualnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT). Autor wielu wystaw i realizacji rzeźbiarskich, a także projektów realizowanych wraz ze studentami, dotyczącymi przestrzeni urbanistycznej Szczecina.

Arkadiusz Marcinkowski
W 1989 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1991 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W latach 1995-1996 studiował w Holandii. W 1996 r. uzyskał dyplom magistra sztuki z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki i z edukacji artystycznej u prof. Tomasza Maruszewskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczął w Poznaniu aktywną działalność zawodowo-artystyczną. Brał udział w wielu ekspozycjach za granicą, m.in. w Japonii, gdzie miał wystawy w prestiżowych galeriach w Tokio, Osace i Kobe. W 1997 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku. W 1999 r. stworzył identyfikację wizualną Poczty Polskiej. W 1996 r. został pracownikiem dydaktyczno-naukowym Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, gdzie prowadzi pracownię rysunku. W 2011 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na ASP w Poznaniu. Od 2006 do 2014 członek zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2009 członek japońskiej organizacji artystycznej A-21 z siedzibą w Osace. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się grafiką, malarstwem i działaniami przestrzennymi.

Monika Petryczko
Dziennikarka radiowa i telewizyjna, DJ-ka, animatorka wydarzeń kulturalnych, polonistka. Obecnie skoncentrowana na kilku dużych realizacjach, w tym m.in. OFF Marina (koordynacja działań, tworzenie fab labowej przestrzeni, działania na rzecz konsolidacji środowisk twórczych), kontynuacja trwającego 4 lata, programu profilaktycznego dla młodzieży „Aktywuj Trzebiatów”. Autorka i pomysłodawczyni projektu radiowego „Środek Miasta”, współtwórca „niekoniecznie poważnego” programu radiowego „Klaps” prowadzonego z Adamem „Łoną” Zielińskim. Autorka warsztatów twórczych „Trzebiatoff”, muzycznej odsłony festiwalu inSPIRACJE „Berlin Blue Nights”. Specjalistka ds. kreacji wizerunku i nadawania tożsamości marketingowej. Dziennikarka muzyczna w kwartalniku literacko-kulturalnym „EleWatorwieloletni”, współpracownik największych kulturalnych instytucji w Szczecinie w tym: 13 Muz, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Teatru Kana, Teatru Współczesnego.

Małgorzata Kopczyńska
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dyplom z rzeźby w pracowni prof. Olgierda Truszyńskiego w 1997 roku. W 2010 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie: sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą, instalacją i grafiką cyfrową. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Rzeźby i Transformacji Cyfrowych na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Od listopada 2014 do chwili obecnej jest kuratorem Galerii R+ w Pałacu Pod Globusem. Jej praca pt.: Tancerka znajduje się w zbiorach Wielkopolskiego Stowarzyszenie Zachęty Sztuk Pięknych, obecnie eksponowana na dziedzińcu Szkoły Baletowej na Starym Mieście w Poznaniu. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Francja, Niemcy , Japonia.) Zajmuje się również działalnością kuratorską nie związaną ze strukturami Akademii - zorganizowała autorskie projekty wystawiennicze, między innymi: Lapidarium, CK Zamek w Poznaniu 2002, Sculptura Liberalis w Galerii u Jezuitów w Poznaniu 2010 oraz międzynarodową wystawę Waterfalls w Starym Browarze, Słodownia+1, Poznań 2012.

Magda Małachowska
Doktor nauk ekonomicznych, doradca biznesowy, współzałożycielka grupy konsultingowej Service Design Polska oraz Stowarzyszenia Media Dizajn. Menadżer ds. rozwoju Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki. Wykładowca projektowania usług (service design) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz School of Form w Poznaniu.

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza konkurs – MIASTO_STARTER Szczecin Miastem Inspirującym.

MIASTO_STARTER Szczecin Miastem Inspirującym, to ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, do 30 roku życia.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac graficznych zarówno z dziedziny grafiki projektowej, jak i artystycznej, które tematycznie związane będą ze Szczecinem. Szczecin to miasto, w którym historia przeplata się ze współczesnością, a burzliwe dzieje wywarły ogromny wpływ na zasób dziedzictwa kulturowego.Magiczny klimat miasta z jego charakterystycznym gwieździstym układem urbanistycznym, reprezentacyjnymi Wałami Chrobrego, rozwijającym się nabrzeżem Odry stanowi doskonałe miejsce do dalszego rozwoju architektonicznego, gospodarczego społecznego i kulturalnego. Organizatorzy oczekują prac przedstawiających Szczecin nie tylko takim jakim jest teraz, ale też takich które będą zawierać wizje Szczecina - miasta z potencjałem - Miasta Inspirującego.

Konkurs ma za zadanie:

- stworzenie unikalnego wydarzenia artystycznego rozwijającego się w czasie,
- uzyskanie medialnej platformy promocyjnej formułowanej przez młodych ludzi poprzez zaprojektowanie wizualnych komunikatów o tematyce: miasta, potencjału geopolitycznego, gospodarczego i kulturalnego, a skierowanej do społeczności szczecińskiej, turystów, partnerów technologicznych, handlowych i społeczno-kulturalnych,
- rozwijanie kreatywności młodych artystów przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności praktycznych,
- przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich i inspirujących rozwiązań zarówno z dziedziny grafiki projektowej, jak i artystycznej.

Ponadto, konkurs daje możliwość wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac, które będą na najwyższym poziomie technologicznym i edytorskim, do promocji i tworzenia kodu kulturowego oraz strategii rozwoju miasta. Konkurs ma inspirować do odkrywania i zrozumienia rzeczywistości poprzez samodzielne doświadczenia.

Na konkurs przyjmowane będą grafiki wykonane w technikach: wypukłodruk, wklęsłodruk, monotypia, druk cyfrowy oraz plansze projektowe, projekty komiksów, projekty książek, plakaty, ilustracje. Prace powinny być oryginalne w formie oraz czytelnie przekazywać treści. Jednocześnie realizacje powinny unikać stereotypowych rozwiązań i typowych, wielokrotnie już wykorzystywanych motywów. Organizatorzy poszukują realizacji, które przekażą w atrakcyjnej, pozytywnej i nowoczesnej formie wiedzę lub autorskie wizje o tożsamości i tradycji kulturowej Miasta. Konkurs wyróżni szczególnie projekty oparte na interesującym researchu, ciekawym ujęciu tematu i oryginalnej autorskiej wizji. Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą wybitne osobowości z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz przedstawicieli szczecińskich instytucji kulturalnych. Dla najlepszych prac planowane jest przyznanie trzech nagród finansowych, w kolejności: 3 000 zł, 2 000 zł i 1 000 zł oraz dwóch wyróżnień.

Najciekawsze prace wybrane przez Jury zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii R+ Akademii Sztuki w Szczecinie. Wernisaż, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody zaplanowano 20 listopada 2015 r. Czas trwania wystawy planowany jest do 11 grudnia 2015 r. Podczas ekspozycji zaplanowano otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z tematyką konkursu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie katalog z najlepszymi pracami i z komentarzem jurorów. Wydawnictwo dystrybuowane będzie w całej Polsce.

Opiekunem merytorycznym projektu jest dr Małgorzata Kopczyńska - adiunkt w Pracowni Rzeźby.

Jej praca pt.: "Tancerka" znajduje się w zbiorach Wielkopolskiego Stowarzyszenie Zachęty Sztuk Pięknych, obecnie eksponowana na dziedzińcu Szkoły Baletowej na Starym Mieście w Poznaniu. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Francja, Niemcy , Holandia, Japonia). W latach 2012-2013 brała udział w cyklach wystaw- w Japonii: Art - pozy, CASO Osaka oraz w Niemczech: ID, Prolog kunstbauwerk e V. Vierraden.

Od 2014 roku jest kuratorką Galerii R+.

Harmonogram:

- przyjmowanie prac – do 29.10.2015 r., godz. 15.00,
- obrady Jury – w dniach 30.10-10.11.2015 r.,
- ogłoszenie wyników oraz uroczysty wernisaż nagrodzonych prac – 20.11.2015 r.,
- czas trwania wystawy pokonkursowej - 21.11-11.12.2015 r.

Regulamin dostępny na stronie:
www.miastostarter.akademiasztuki.eu

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Partnerzy:
13muz.eu - 13 Muz
elewatorkultury.org – zachodniopomorski portal kulturalny
off-marina.pl - Off Marina
magazynsztuki.eu - Magazyn Sztuki

logo szczecina

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

miasto_starter_plakat

REGULAMIN KONKURSU MIASTO_STARTER SZCZECIN - MIASTO INSPIRUJĄCE

§ 1
Organizator
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
§ 2
Cel Konkursu


Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac graficznych za równo z dziedziny grafiki projektowej jak i artystycznej, które tematycznie związane będą z miastem Szczecin. Szczecin, z jego charakterystycznym gwieździstym układem urbanistycznym, reprezentacyjnymi Wałami Chrobrego, rozwijającym się pasażerskim nabrzeżem Odry stanowi niezwykle potencjalne miejsce do dalszego rozwoju architektonicznego, gospodarczego społecznego i kulturalnego. Organizatorzy oczekują prac przedstawiających nie tylko Szczecin takim jakim jest on teraz, ale też takich które będą zawierać w sobie wizje Szczecina - miasta z potencjałem - Miasta Inspirującego. Na konkurs przyjmowane będą grafiki wykonane w technikach: wypukłodruk, wklęsłodruk, monotypia, druk cyfrowy oraz plansze, projekty komiksów, projekty książek, plakaty, ilustracje.

§ 3
Informacja o wymaganiach, jakie muszą spełniać uczestnicy Konkursu oraz o wymaganych oświadczeniach i dokumentach:


1. Uczestnikiem Konkursu może być student i absolwent do 30 roku życia, który:
a) zaakceptował Regulamin;
b) złożył w terminie pracę konkursową własnego autorstwa oraz kartę zgłoszenia zawierającą:
- dane osobowe,
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
2. Zgłaszane prace muszą być własnością autorów i muszą pozostawać wolne od zobowiązań praw osób trzecich.
3. Prace nadsyłane na konkurs powinny być opatrzone zgłoszeniem zawierającym imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania. Na konkurs można zgłosić do trzech odrębnych prac lub jeden cykl złożony maksymalnie z sześciu części. Maksymalny format: 100/70 cm. Auror powinien dołączyć płytę CD z dokumentacją fotograficzną przesyłanych prac oraz opisem zawierającym imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania.
3. Prace nadsyłane na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia w czasie transportu.
4. Koszty dostarczania i odsyłania prac na konkurs oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą̨ autorzy.
5. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac niespełniających wymogów formalnych.

§ 4
Nagroda


1. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród:
I nagroda - 3000,00 zł brutto,
II nagroda - 2000.00 zł brutto,
III nagroda - 1000,00 zł brutto,

Z uwagi na jakość lub ilość dostarczonych prac, Jury może nie przyznać wszystkich nagród. Od decyzji Jury, ujętych w protokole, nie przysługuje odwołanie.

§ 5
Harmonogram


1. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pracą konkursową lub cyklem grafik należy nadesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 29 października 2015 roku, do godziny 15.00. Liczy się data oraz godzina dostarczenia do Organizatora.
Adres Organizatora:
Akademia Sztuki w Szczecinie,
pl. Orła Białego 2,
70-562 Szczecin
pokój 107 z dopiskiem: Miasto_Starter. Konkurs.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15 listopada 2015.
3. Otwarcie wystawy pokonkursowej „ Miasto_Starter” połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem nagród nastąpi 20 listopada 2015 r., o godz. 18, w Galerii R+, w Akademii Sztuki w Szczecinie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami zakwalifikowanymi do wystawy pokonkursowej do 3 stycznia 2016 r.

§ 6
Postanowienia dodatkowe


1. Nagrodzone grafiki pozostają własnością Organizatora.
2. Każdy Uczestnik nadsyłając kartę zgłoszenia do konkursu tym samym wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie konkursu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora reprodukcji jego prac w celach promocyjno-informacyjnych w wydawnictwach, czasopismach i środkach masowego przekazu bez uiszczania honorarium autorskiego.
4. Zezwolenie powyższe traktowane powinno być jako niewyłączna, nieograniczona i nie odpłatna licencja.
5. Prace nie nagrodzone i nie wyróżnione można odbierać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie 4-31 stycznia 2016 r. lub Organizator może je wysłać poczta kurierską na koszt odbierającego. Po tym terminie prace staną się własnością Organizatora.
6. Wzory dokumentów - kartę zgłoszenia na konkurs oraz regulamin można pobrać ze strony www Organizatora, Akademia Sztuki w Szczecinie, zakładka Konkurs Miasto_Starter.
www.miastostarter.akademiasztuki.eu
7. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
9. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela - Agnieszka Mazur, e-mail – agnieszka.mazur@akademiasztuki.eu.

logo szczecina

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

miasto_starter_plakat